1. VOTCHINA работи в съответствие с изискванията на Българския държавен стандарт (БДС) EN 15733 по отношение на предоставянето на услуги от брокери на недвижими имоти.
2. Декларираната цена на имота не включва комисионната ВОТЧИНА и разходите за държавни такси (местен данък, нотариални такси и данък за извършване на промени в единния регистър на правата на собственика в Агенцията по вписваният), които заедно с банкови комисионни, преводачески услуги варират в различни общини общо от 3% до 4,5% от стойността на имота. За съвет как да изчислите точните разходи, можете да се свържете с адвокат на ВОТЧИНА от 9:00 до 18:00 през делничните дни.
3. Стандартната комисионна, която искаме да платите за нашите посреднически услуги при покупко-продажба на недвижим имот, е 3% (без ДДС) от продажната му цена, не по-малко от 1000 евро, без ДДС.
 
 
Цената на услугите на агенцията включва:
  • Проверка на избрания от вас имот за наличие на: тежести, ипотечни задължения, дългове, включително за режийни плащания и за годишна издръжка, задължения към държавни и общински власти, забрани и изпълнителни производства за публични и частни вземания, залози в съответствие със закона относно специални залози, процедури за отчуждаване, съдебни и извънсъдебни спорове.
  • Изготвяне на целит пакет с документация необходим за нотариално прехвърляне на имота: пълен списък на декларациите, скици, данъчна оценка, пълномощно.
  • Нотариално прехвърляне на собствеността върху придобития недвижим имот и въвеждане във владение;
  • Регистрация на собственост в данъчната служба чрез подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
  • Откриване на нови лични сметки за електричество, вода и отопление (ТЕЦ, ГАЗ);
  • Представяне на новия собственик на съседите и управителя на етажната собственост;
  • Подписване на договор за цифрова телевизия и Интернет.
  • За чужденци безплатна регистрация в системата БУЛСТАТ.
  • Преводаческите услуги се заплащат отделно, ако на сделката е поканен лицензиран преводач, в противен случай преводът от служителите на компанията е безплатен.
ВАЖНО!!! Сделката с имот може да бъде освободена от комисионна от страна на купувача или може да има други преференциални условия за плащане на комисионната - проверете при агента на офертата.
 
5. Имате право на допълнителни отстъпки в съответствие с условията на ексклузивно споразумение за услуги с ВОТЧИНА.
6. 50% от възнаграждението се изплаща в рамките на 5 дни след сключването на предварителния договор за продажба на имот, а останалите 50% - след окончателното приключване на сделката. Плащането може да се извърши в брой или по банкова сметка ВОТЧИНА.
7. Дължите комисионна само ако купувате имот. Не е нужно да плащате нищо предварително.
8. Можете да предоставите финансова гаранция за намеренията си за закупуване на този имот и предварително да уговорите условията, при които ще извършите сделката. Ако не сме в състояние да постигнем тези условия за вас, ще възстановим гаранцията ви.
9. Сделката се договаря чрез посредника ВОТЧИНА. Документална подкрепа за сдалеката се извършва от ВОТЧИНА, освен ако не изразите желание да използвате свои собствени адвокати.
10. Можете да сключите предварителен договор за продажба и покупка на имот, като капарирате хареания имот на продавача или да преминете директно към сключването на окончателното споразумение (нотариален акт) - ние ще ви предложим възможни варианти и нашето виждане по този въпрос, но решението е ваше и ние вземаме това предвид.
11. Ако след подписания с наше участие предварителен договор продавачът не е сключил окончателен договор за продажба на имота, ВОТЧИНА се задължава да ви предостави друг подходящ имот, освобождавайки ви от необходимостта да плащате допълнителни комисионна за следващия сделка.
12. За да избегнете недоразумения, ще бъдете уведомени по имейл и / или SMS за всички етапи на сделката.
13. Гарантирана ви е възможността да споделите впечатленията си от услугите и да изпратите критики или препоръки директно на ръководството на ВОТЧИНА.
14. За сделка на стойност над 10 000 лв. предоставянето на гаранция и изплащане на сумите от продажната цена на имота става задължително по банков път.
15. В офиса на ВОТЧИНА можете да научите практическите съвети на Националната агенция за приходите (НАП) за отдаване под наем, покупка и продажба на недвижими имоти.
12. За да избегнете недоразумения, ще бъдете уведомени по имейл и / или SMS за всички етапи на транзакцията.
13. Гарантирано ви е възможността да споделите впечатленията си от услугите и да изпратите критики или препоръки директно на ръководството на VOTCHINA.
14. За транзакции на стойност над 10 000 лв. Предоставянето на гаранция и изплащане на сумите от продажната цена на имота става задължително по банков път.
15. В офиса на VOTCHINA можете да научите практическите съвети на Националната агенция за приходите (НАП) за отдаване под наем, покупка и продажба на недвижими имоти.
ВАЖНО !!! Сделката с имот може да бъде освободена от комисионна от страна на купувача или може да има други преференциални условия за плащане на комисионната - проверете при агента на офертата.
 
5. Имате право на допълнителни отстъпки в съответствие с условията на ексклузивно споразумение за услуги с VOTCHINA.
6. 50% от възнаграждението се изплаща в рамките на 5 дни след сключването на предварителния договор за продажба на имот, а останалите 50% - след окончателното приключване на сделката. Плащането може да се извърши в брой или по банкова сметка VOTCHINA.
7. Дължите комисионна само ако купувате имот. Не е нужно да плащаме нищо предварително.
8. Можете да предоставите финансова гаранция за намеренията си за закупуване на този имот и предварително да уговорите условията, при които ще извършите транзакцията. Ако не сме в състояние да постигнем тези условия за вас, ще възстановим гаранцията ви.
9. Сделката се договаря чрез посредника VOTCHINA. Документална подкрепа за транзакцията се извършва от VOTCHINA, освен ако не изразите желание да използвате свои собствени адвокати.
10. Можете да сключите предварителен договор за продажба и покупка на имот, като оставите ИМОТА на продавача или да преминете директно към сключването на окончателното споразумение (нотариален акт) - ние ще ви предложим възможни варианти и нашето виждане по този въпрос, но решението е ваше и ние вземаме това предвид.
11. Ако след подписания с наше участие предварителен договор продавачът не е сключил окончателен договор за продажба на имота, VOTCHINA се задължава да ви предостави друг подходящ имот, освобождавайки ви от необходимостта да плащате допълнителни такси за следващия транзакция.
Проверка на избрания от вас имот за наличие на: тежести, ипотечни задължения, дългове, включително за комунални плащания и за годишна издръжка, задължения към държавни и общински власти, заповеди и изпълнителни производства за публични и частни вземания, обезпечение в съответствие със закона относно специални залози, процедури за отчуждаване, съдебни спорове и извънсъдебни спорове.
Изготвяне на всички придружаващи нотариални заверки на пакета с документация: пълен списък на декларациите, копия от общия план, данъчна оценка, пълномощно.
Прехвърляне на собствеността от нотариус върху придобития недвижим имот и въвеждане във владение;
Регистрация на собственост в данъчната служба чрез подаване на декларация по чл. 14 от PMDT;
Откриване на нови лични сметки за електричество, вода и отопление (CHP, GAZ);
Представяне на новия собственик на съседите и управителя на етажната собственост;
Подписване на договор за цифрова телевизия и Интернет.
За чужденци безплатна регистрация в системата БУЛСТАТ.
Преводаческите услуги се заплащат отделно, ако към транзакцията е поканен лицензиран преводач, в противен случай преводът от служителите на компанията е безплатен.
ПРАВНА ЗАЩИТА и пълен набор от правни услуги:1. VOTCHINA работи в съответствие с изискванията на Българския държавен стандарт (БДС) EN 15733 по отношение на предоставянето на услуги от брокери на недвижими имоти.
2. Декларираната цена на имота не включва комисионната VOTCHINA и разходите за държавни транзакции (местен данък, нотариални такси и данък за извършване на промени в единния регистър на правата на собственика на Агенцията по регистрация), които заедно с банкови комисионни , преводачески услуги се извършват в различни общности (региони) общо от 3% до 4,5% от стойността на имота. За съвет как да изчислите точните разходи, можете да се свържете с адвокат на VOTCHINA от 9:00 до 18:00 през делничните дни.
3. Стандартната комисионна, която искаме да платим за нашите посреднически услуги при покупко-продажба на недвижим имот, е 3% (без ДДС) от продажната му цена, не по-малко от 1000 евро, без ДДС.
 
 
Цената на услугите на агенцията включва:
 
ПРАВНА ЗАЩИТА и пълен набор от правни услуги: