Влизането в еврозоната: Какво очаква българския имотен пазар?

С растящото говорене за влизането на България в еврозоната и приемането на еврото като основна валута до 1 януари 2025 г., въпросът за възможните промени в имотния пазар става все по-актуален. Въпреки очакванията за моментален ефект, експерти подчертават, че решението не е толкова еднозначно.
 
Въпреки опростените представяния, влизането в еврозоната не е прост въпрос. Експерти и анализатори предостереждават, че въпросът дали този ход е добър или лош за България не може да се разглежда с еднаквост и зависи от множество фактори. В този контекст, фокусът на тази публикация е върху възможните въздействия върху имотния пазар.
 
Важно е да се разбере, че влизането в еврозоната не означава автоматично нито бум, нито крах на имотния пазар. Според експертите, този процес няма да има моментален ефект върху цените на имотите. Тъй като те вече се търгуват в евро, влизането в еврозоната вероятно няма да предизвика драстични промени в стойността на жилищата и търговските имоти. 
 
Различни сегменти на имотния пазар
 
Различните сегменти на имотния пазар в България се движат с различна скорост. Търговските имоти се търгуват на много добри пазарни цени, подпомагани от бързия ръст на приходите и високото търсене. В София в момента се строят два търговски парка, а още два се намират във фаза на проектиране. Ритейл парковете и моловете също се радват на стабилност и растеж. 
 
Индустриални и офис площи доминират
 
Доминиращият сегмент от гледна точка на инвестиционния обем са индустриални, логистични и офис площи, като инвестиционният обем в този сектор е около 150 милиона евро. Последното тримесечие от всяка година е най-силното, с около 77% от сделките и инвестициите, реализирани през този период.
 
Еврото и лихвите
 
Влизането в еврозоната и приемането на еврото не се очаква да окаже моментален ефект върху цените на имотите, тъй като те имотите отдавна се търгуват в евро. Очаква се, обаче, лихвените проценти да бъдат диктувани от Европейската централна банка (ЕЦБ). Това може да доведе до по-високи лихвени проценти в сравнение с предишните години.
 
Инвеститорски интереси и предизвикателства
 
Въпреки глобалните икономически предизвикателства, инвеститорският интерес в България остава стабилен. Главните притеснения на инвеститорите включват затруднена бюрокрация и липса на ликвидност. Въпреки това, очаква се, че в рецесия ще се появят повече опуртюнистични инвеститори, готови да поемат по-голям риск.
 
Прогнози за идните години
 
Експертите предвиждат, че дори ако се случи глобална рецесия, тя няма да мине безследно и за България, но се очаква по-леко падане в сравнение с другите региони. Инфлацията се предвижда за 2024 г., но през 2025 г. се очаква да влезе в нормални граници. Съотношението между флекс офиси и традиционните е нараснало до около 3%, като корпоративното търсене също се забелязва.
 
Заключение
 
Влизането в еврозоната представлява предизвикателство и възможности за българския имотен пазар. Въпреки текущата икономическа несигурност, стабилността на пазара и готовността за адаптация са ключови фактори за успешното справяне с предизвикателствата пред предстоящите години, но какви точно ще бъдат последиците върху имотите, остава да се види. Всеки инвеститор и собственик на имот трябва да бъде информиран и внимателен в решенията си.

Нови оферти

Нови оферти