- Търсене и подбор на подходящ недвижим имот по посочените критерии на територията на България;
- Предварителен оглед на недвижими имоти преди изпращане на оферти.
- Онлайн представяне на обекти;
- Съдействие при получаване на виза, закупуване на билети, хотелски резервации (за чужденци);
- Среща в България и трансфер от / до летището (за чужденци);
- Настаняване в комфортен хотел (не по-малко от 3 звезди) (за чужденци);
- Организация на огледи на недвижими имоти;
- Проверка на документите, необходими за сделката относно чистотата на недвижимия имот и неговите собственици;
- Организиране и участие в преговори за сделки, организиране на подписването на предварителни и окончателни споразумения, съдействие при извършване на плащания за сделки, организиране на предаване на недвижими имоти по Акт за предаване;
- Регистрация в данъчните служби на Република България;
- Регистрация в търговския регистър и получаване на БУЛСТАТ - номера (за чужденци);
- Регистрация на обекта в Кадастъра на името на новия собственик;
- Пререгистрация на партидите за ток и вода на името на новия собственик;
- Помощ и организация на ремонтни дейности, интериорен дизайн и обзавеждане и др.;
- Управление на собствеността по време на отсъствие на собствениците на територията на България.