Как гражданин на Украйна може да получи българска шофьорска книжка?

Процедурата за получаване на българска шофьорска книжка за украински граждани е последователност от стъпки, които могат да бъдат представени по следния начин в хронологичен ред.
 
Смяна на съществуваща украинска шофьорска книжка:
Гражданите на Украйна с валидна украинска шофьорска книжка могат лесно и бързо да я сменят за българска.
 
Право на шофиране за една година:
Съгласно Закона за движение на гражданите гражданите могат да управляват автомобил в България за една година с украинска книжка. Въпреки това, ако решите да не обменяте личната си карта, трябва да напуснете България и да се връщате всяка година, като се има предвид, че някои страни от ЕС не признават остарелите лични карти.
 
Процедура за обмен:
Гражданите, които решат да получат българска лична карта, трябва да се явят в офиса на САТ по местоживеене в България.
Необходимите документи включват задграничен паспорт, документ за разрешение за пребиваване, медицинско свидетелство, шофьорска книжка удостоверението за замяна и три екземпляра от него, както и квитанция за платен данък в размер на 33 лева.
 
Промени в изискванията за документи:
Съгласно Указ № 139 от 19 юли 2023 г. украинските граждани не трябва да предоставят диплома за средно образование или документ, потвърждаващ средно специално образование, за да обменят личната си карта.
 
Краен срок за смяна и връщане на украинска шофьорска книжка:
Сертификатът се заменя в рамките на един месец, след което украинската книжка се конфискува и се изпраща на мястото на издаване.
 
Възможност за двойно удостоверяване:
Едновременното притежаване на българска и украинска книжка е възможно само след завършено обучение в българска автошкола, полагане на изпит и получаване на българска книжка. Изпитът след обучение се полага на български или английски език.

Нови оферти

Нови оферти